polityka
prywatności

Zapoznaj się proszę z naszą polityką prywatności!

Przykładamy szczególną wagę do ochrony prywatności naszych klientów. Z należytą starannością stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności zabezpieczamy dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązującego prawa, zmianą, utratą lub zniszczeniem. Poniższy dokument prezentuje zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji zebranych od użytkowników serwisu robotykaedukacyjna.pl oraz osób które przekazały nam swoje dane osobowe w bezpośrednim kontakcie lub telefonicznie.

Kto jest administratorem danych osobowych?
Dane osobowe przekazywane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej (formularze kontaktowe, formularz ZGŁOSZENIE DZIECKA NA ZAJECIA) lub w kontakcie bezpośrednim są przetwarzane przez: RE Paweł Słowiński, NIP 118 091 64 44, REGON 015317030, który jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Generalne zasady polityki prywatności w robotykaedukacyjna.pl
Przeglądanie informacji zamieszczonych na stronach robotykaedukacyjna.pl nie wiąże się z koniecznością rejestracji użytkownika i gromadzeniem przez firmę danych osobowych.
Serwis robotykaedukacyjna.pl nie gromadzi i nie wykorzystuje informacji o użytkownikach serwisu bez ich wiedzy
Przekazywane przez użytkowników dane mogą być wykorzystane jedynie w celu nawiązania kontaktu lub prawidłowej realizacji usług.

Kiedy możesz być poproszony o podanie danych osobowych
Korzystając z formularzy znajdujących się na stronach robotykaedukacyjna.pl (ZGŁOSZENIE DZIECKA NA ZAJECIA , KONTAKT DO NAS, ZGŁOSZENIE NA KONKURS) przekazujesz nam niektóre dane osobowe. W zależności od formularza może być to Twoje imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz imię, nazwisko i rok urodzenia dziecka, które chcesz zapisać.

Po co zbieramy dane osobowe?
Dane z formularzy możemy wykorzystywać i przetwarzać wyłącznie w celu nawiązania kontaktu, zorganizowania zapisów do grup, realizacji zamówionych usług oraz informowania o postępach lub problemach związanych z realizacją zamawianych usług.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Korzystając z formularzy na stronach robotykaedukacyjna.pl będziesz poproszony o akceptację niniejszej Polityki Prywatności oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Przekazanie danych przez formularz jest dobrowolne, jednakże brak zgody z Twojej strony na ich przetwarzanie może uniemożliwić nam nawiązanie kontaktu lub świadczenie usług dla Ciebie.
Właściciel serwisu robotykaedukacyjna.pl i administrator danych osobowych świadczy swoje usługi samodzielnie oraz w niektórych placówkach za pośrednictwem swoich partnerów którzy są franczyzobiorcami. Są oni samodzielnymi podmiotami prawnymi. Powierzając nam swoje dane osobowe i akceptując niniejszą Politykę Prywatności wyrażasz zgodę na to by Twoje dane mogły być udostępnione franczyzobiorcy w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne do realizacji usług w konkretnej lokalizacji. O przekazaniu Twoich danych osobowych franczyzobiorcy zostaniesz poinformowany mailowo. Jeśli nie wyrazisz zgody na ich wykorzystanie w każdej chwili masz prawo do zażądania ich usunięcia z baz właściciela serwisu i franczyzobiorcy.
Powierzając nam swoje dane osobowe masz prawo wglądu do nich, prawo żądania ich aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia. Wystarczy wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: biuro@robotykaedukacyjna.pl z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w naszym serwisie.

Pliki Cookies.
Podczas korzystania z naszego serwisu na Twoim komputerze, smart fonie lub tablecie zapisywane są niewielkie pliki tekstowe tzw. pliki cookie. Zawierają one informacje niezbędne do prawidłowego prezentowania treści na Twoim urządzeniu. Pliki Cookies nie zawierają danych identyfikujących Cię a na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania.
Więcej informacji o plikach cookie i sposobach ich blokowania znajdziesz w dokumencie Polityka Cookies.

Postanowienia końcowe
W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie treści Polityki Prywatności zostaniesz poinformowany mailem. W każdej chwili masz prawo do zażądania usunięcia swoich danych osobowych z naszych baz.Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione:Pracownikom Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych w przypadku przeprowadzanej kontroli.Organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości w przypadku naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa.Firmie windykacyjnej w przypadku niewywiązywania się z podpisanych umów w sprawie świadczenia usług

LEGO, WEDO, MINDSTORMS ARE REGISTERED TRADEMARKS OF THE LEGO GROUP
COPYRIGHT ROBOTYKAEDUKACYJNA.PL